Meny Stäng

Kravhantering i praktiken

Nya IT-system implementeras hela tiden hos företag och organisationer men hur många lever upp till kundens förväntningar? Brukar det sluta med att man får anpassa sitt arbetssätt till systemet istället för tvärtom? Ofta prioriteras utvecklings- och testarbetet framför kravarbetet.  

DocebIT erbjuder en kurs där du får lära dig mer om hur och varför du ska skriva krav. Genom att du lär dig att formulera och strukturera upp kraven på ett IT-system får du ett bättre slutresultat. Du får ett system som motsvarar beställarens behov och lever upp till deras förväntningar. Kursen passar även bra för dig som vill bli en bättre beställare.

Innehåll under dagarna:

 • Genomgång av viktiga begrepp och roller
 • Genomgång av kravprocessen
 • Överenskommelse mellan beställare och utförare
 • Insamlingstekniker för att hålla workshops
 • Specificering av krav
 • Metoder och modeller
 • Olika verktyg för att samla krav
 • Specifikation av krav med praktiska övningar

Utbildningens mål:
Efter avslutad kurs har du

 • utvecklat dina kunskaper om hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning
 • utvecklat kunskaper om, och färdigheter i, kravhantering och kravledning
 • lärt dig analysera, tolka och beskriva krav, kravplan/kravstrategi
 • fått kännedom om verktyg som används för att underlätta det dagliga arbetet
 • fått kännedom om olika modeller och metoder som används för att leda kravarbetet
 • lärt dig hur du ska leda och genomföra workshops
 • fått kännedom om viktiga dokument som bör tas fram

Kr 13 400

Bokning av kurs

Loading