Meny Stäng

Excel för lärare och fritidsledare

Många utbildningsverksamheter har under de senaste tio åren allt mer ersatt papper och penna för dator i arbetet som mentor och annat administrativt arbete.  För en del har inte det varit en dans på rosor och är fortfarande inte det. Microsoft Office programmen är kärnan i arbetet för de flesta, men utan en bra utbildning i grundläggande funktioner och hur du ska kunna tillämpa och använda det så fyller inte datorn någon större mening.

Är du den som önskar slippa tillbringar en massa tid på att skapa ett individanpassat material? Eller är du den läraren eller fritidspedagogen som önskar slippa utföra repeterbara administrativa arbetsuppgifter? Eller är du helt enkelt den som önskar vilja använda Excels smarta och kraftfulla funktioner i din undervisning samt i ditt egna administrativa arbete? 

DocebIT har tagit fram detta utbildningstillfälle just för dig som är lärare eller fritidspedagog och som vill använda Excels funktioner i ditt dagliga arbete. I utbildningen ingår ett antal casebaserade uppgifter på vanligt förekommande yrkesrelaterade uppgifter som löses elegant med Excel.

Innehåll under dagarna:

 • Genomgång av begrepp och definitioner i Excel
 • Genomgång av likheter och skillnader mellan Officeprogrammen.
 • Formateringar cell, rad, kolumn
 • Filtrering, sortering, sökning
 • Länkar mellan Office programmen
 • Formler och funktioner
 • Diagram
 • Pivottabeller och praktiskt analysarbete
 • Makron
 • Databas
 • Tips och tricks i Excel

Utbildningens mål:
Efter avslutad kurs har du

 • fått kännedom om olika begrepp som används i Excel
 • fått kännedom om olika situationer Excel kan användas i inom utbildningsverksamheter
 • utvecklat kunskaper om, och färdigheter i Excel.
 • lärt dig olika sätt använda Excel för samma ändamål
 • fått kännedom om olika verktygen i Office paketet som används och hur de skiljer sig
 • fått kännedom om verktyget Excel som används för att underlätta ditt dagliga arbete
 • fått kännedom om skillnader mellan att använda Excel eller andra jämförbara verktyg
 • lärt dig att skapa och använda Excel i praktiken
 • lärt dig hur Excel och de andra Office programmen kan fungera ihop.
 • lärt dig att ta fram viktiga listor/rapport som behövs i utbildningsverksamheter

Kr 10 800

Loading