Meny Stäng

Introduktion till RE@Agile primer:

RE@Agile Primer-kursen är en unik utbildning som syftar till att bygga en bro mellan kravställningsdisciplinen och agila utvecklingsmetoder. I en värld där teknik ständigt förändras, blir förmågan att kombinera de bästa metoderna från både kravställning och agil utveckling allt viktigare för att uppnå optimala projektresultat. Denna kurs erbjuder deltagarna de verktyg och kunskaper som krävs för att effektivt integrera dessa två områden.

Genom kursen utforskar deltagarna de grundläggande principerna bakom RE@Agile, lär sig om de olika tankesätten och värderingarna inom RE och Agile, och förstår hur dessa kan kombineras för att skapa en effektiv utvecklingsprocess. Kursen introducerar också olika arbetsprodukter, tekniker och organisatoriska aspekter av RE@Agile.

Målgrupp för RE@Agile-primer kursen:

 1. Kravanalytiker som vill engagera sig i agil utveckling och som syftar till att framgångsrikt tillämpa sina tekniker i denna miljö.
 2. Kravanalytiker som vill tillämpa etablerade koncept och tekniker från agila metoder för att förbättra sina kravställningsprocesser.
 3. Agila coacher som vill förstå värdet och fördelarna med kravställningsdisciplinen i agila projekt.
 4. Agila coacher som vill förbättra agil utveckling genom att använda beprövade kravställningstekniker och metoder.
 5. Personer från relaterade discipliner – IT-chefer, testare, utvecklare, arkitekter och andra företrädare för verksamheten involverad i utveckling (mestadels, men inte enbart programvaruutveckling) – som vill förstå hur man framgångsrikt kombinerar kravställnings- och agila metoder i utvecklingsprocesser.

Kursinnehåll för RE@Agile primer :

 1. Visionen för RE@Agile
  • Motivering och Bakgrund
  • Om RE@Agile
 2. MOTIVATION OCH TANKESÄTT
  • Motivering för att använda Agile
  • Tankesätt och Värderingar inom RE och Agile
  • Binda samman RE och Agile Principer mot RE@Agile
  • Fördelar, Missuppfattningar och Fallgropar för Användning av RE@Agile
  • RE@Agile och Konceptuellt Arbete
 3. GRUNDLÄGGANDE OM RE@AGILE
  • Agila Metoder (En översikt)
  • Scrum (plus goda praxis) som ett Exempel
  • Skillnader och Gemensamheter mellan Kravtekniker och Produktägare
  • Kravteknik som Kontinuerlig Process
  • Värde-drivet utveckling
  • Enkelhet som Grundläggande Koncept
  • Inspektera och Anpassa
 4. ARBETSPRODUKTER OCH TEKNIKER I RE@AGILE
  • Arbetsprodukter i RE@Agile
  • Tekniker i RE@AGILE
 5. ORGANISATORISKA ASPEKTER AV RE@AGILE
  • Organisationers Påverkan på RE@AGILE
  • Agil utveckling i en icke-Agil miljö
  • Hantering av komplexa problem genom skalning
  • Balansera förhands- och kontinuerlig Kravteknik i kontexten av skalning

Kurslängd: Två dagar.

Kr 16950

Bokning av kurs

Loading