Meny Stäng

Senare års ökade arbetstakt inom IT och tillverkningsindustri har önskemål efterfrågats på kompetenser inom kravhantering i kombination med Agilt arbetssätt. Kravhantering och Agilt tänkande har sina ursprung från två olika håll och ansetts vara oförenliga av kunniga inom bägge lägren. IREB, en internationell icke kommersiell organisation med expertis från hela världen inom Kravteknik har lyckats med att kombinera dessa områden till en ny metodik, RE@Agile. Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida IREB, International Requirement Engineering Board är en ideell organisation och leverantör av certifieringssystemet CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering). Styrelsen består av ledande RE-representanter, som kommer från vetenskap, forskning, industri och konsultverksamhet. IREB skapades 2006 med visionen att skapa en internationellt accepterad och professionell grund för Kravteknik, och har sedan dess blivit en världsberömd expertkompetens för individuell certifiering av yrkesverksamma inom Kravteknik.

I följande preparandkurs får du lära dig en ”ny” metodik bestående av Kravteknik med sitt ursprung ur vattenfallsmetodik och Agilt tänkande med fokus på Scrum. En kombination av två områden, dvs RE@Agile.

Innehåll under dagarna:

 

Motivering och tankesätt

 • Varför arbetar man agilt
 • Tankesätt och värderingar inom kravteknik och inom agila metoder
 • Överbyggande av kravteknik och agila principer mot RE@Agile
 • Fördelar, fallgropar och missuppfattningar i användning av RE@Agile
 • RE@Agile och konceptuellt arbete

RE@Agile grunder

 • Överblick av agila metoder
 • Scrum (en bra praxis) som ett exempel
 • Jämförelse mellan produktägare och kravanalytiker
 • Kravteknik som kontinuerlig process
 • Värdestyrd utvecklingsprocess
 • Enkelhet som grundbegrepp
 • Att inspektera och anpassa

RE@Agile artefakter och tekniker

 • Artefakter inom RE@Agile
 • Tekniker inom RE@Agile

Organisatoriska aspekter av RE@Agile

 • Organisatoriska aspekter av RE@Agile
 • Organisationsinflytande
 • Agil IT i en icke-agil organisationsmiljö
 • Att hantera komplexa problem genom skalbarhet
 • Att bestämma omfattning i förväg samt kontinuerlig kravhantering

Utbildningens mål:

Efter genomförd kurs kommer du vara redo att börja jobba med kravhantering i ett agilt team och vara redo för att genomgå IREB’S Certifiering RE@Agile Primer.