Meny Stäng

Introduktion till CPRE Foundation Level kursen:

I den snabbt föränderliga tekniska världen vi lever i idag är det avgörande att förstå och klart definiera systemkrav. CPRE Foundation Level-kursen, baserad på IREB-handboken, är utformad för att ge deltagarna en djupgående förståelse för Requirements Engineering (RE) – en kritisk komponent i framgångsrik systemutveckling. Denna kurs tar upp allt från grunderna i RE, dess vikt, till de olika aspekterna av kravinsamling, dokumentation och hantering. Genom en kombination av teoretiska koncept kommer deltagarna att lära sig hur man effektivt samlar in, analyserar, dokumenterar och hanterar krav för att säkerställa att de levererade systemen uppfyller alla intressenters behov. Oavsett om du är ny inom området eller en erfaren yrkesperson som vill förbättra dina färdigheter, erbjuder denna kurs de verktyg och kunskaper som behövs för att framgångsrikt navigera i RE-landskapet.

Målgrupp för CPRE Foundation Level kursen:

 • Studenter och yrkesverksamma inom IT: De som vill lära sig grunderna i Requirements Engineering och förstå vikten av väldefinierade krav i systemutvecklingsprojekt.
 • Projektledare: Individer som leder tekniska projekt och vill säkerställa att de levererade systemen uppfyller användarnas och intressenternas behov.
 • Systemanalytiker och affärsanalytiker: De som arbetar med att definiera och analysera systemkrav och vill förbättra sina färdigheter inom detta område.
 • Kvalitetssäkrings- och testningsteam: De som är ansvariga för att testa och säkerställa kvaliteten på de levererade systemen och som vill förstå kravspecifikationerna på djupet.
 • Produktägare och produktchefer: Individer som ansvarar för att definiera produktvisionen och vill säkerställa att produkten uppfyller marknadens och användarnas behov.
 • Utbildningsleverantörer: De som erbjuder utbildning inom Requirements Engineering och vill använda kursmaterialet för att förbättra sina utbildningsprogram.
 • Alla intresserade av systemutveckling: Individer som är nyfikna på hur krav samlas in, analyseras och dokumenteras för att bygga framgångsrika system.

Innehåll:

 1. Introduktion och Översikt
  • Vad är Requirements Engineering (RE)?
  • Varför RE?
  • Var och hur utförs RE?
  • Rollen och uppgifterna för en Requirements Engineer.
 2. Grundläggande Principer för Requirements Engineering
  • Översikt av principer.
  • Förklaring av varje princip.
 3. Arbetsprodukter och Dokumentationspraxis
  • Arbetsprodukter inom RE.
  • Naturligt språkbaserade arbetsprodukter.
  • Mallbaserade arbetsprodukter.
  • Modellbaserade arbetsprodukter.
  • Glossarier.
  • Kravdokument och dokumentationsstrukturer.
 4. Praktiker för Kravutveckling
  • Källor för krav.
  • Kravinsamling.
  • Konfliktlösning gällande krav.
  • Validering av krav.
 5. Process och Arbetsstruktur
  • Påverkande faktorer.
  • RE-processens aspekter.
  • Konfigurering av en RE-process.
 6. Hanteringspraktiker för Krav
  • Vad är kravhantering?
  • Livscykelhantering.
  • Versionkontroll.
  • Konfigurationer och baslinjer.
 7. Verktygsstöd
  • Verktyg inom RE.
  • Införande av verktyg.

Kurslängd: Tre dagar.

Kr 21 450

Bokning av kurs

Loading