Meny Stäng

IREB – International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.

IREB är en mycket professionel organisation, som erbjuder opartisk certifiering baserad på gedigen kunskap och professionellt genoförda tenamina.

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och denna fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Utbildningen består av tre nivåer: Den populära grundnivån (Foundation) – denna utbildningskurs.

Undervisningen sker på svenska eller engelska och de korrekta svenska termerna används av läraren. I materialet finns glossary samt kursplanen på svenska. I glossary (lexiokonet) finns alla engelska termer översatta till svenska.

Se till att du har tid att studera hemma på kvällarna efter kursdagarnas slut. Planera för den tiden!

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör dock att kursen även lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare och projektledare

Innehåll under dagarna:

Inledning och grundkunskaper

System och dess miljö och sammanhang

Kravinsamling

 • Kravkällor
 • Kravkategorisering enligt Kano-modellen
 • Kravinsamlingstekninker

 

 

 

Kravdokumentation

 

 • Strukturering av dokument
 • Olika dokumentstilar
 • Dokumentstruktur
 • Användning av kravdokument
 • Kvalitetskiterier för kravdokument
 • Kvalitetskriterier för krav

Att beskriva krav med hjälp av vanligt språk

 

 • Språkeffekter
 • Att bygga krav från mallen

Modellbaserad kravdokumentation

 

 • Modeller
 • Målkrav
 • Användningsfall
 • Tre modelleringsperspektiv
 • Strukturella kravmodeller
 • Funktionella kravmodeller
 • Beteende kravmodeller

Att verifiera och anpassa krav

 

 • Grunder för kravkontroll
 • Grunder för att lösa motstridiga krav
 • Kontroll av kravkvalitet
 • Principer för kravkontroll
 • Kravkontroll tekniker
 • Kravanpassningstekniker

Kravhantering

 

 • Kravattribut
 • Olika kravperspektiv
 • Kravprioritering
 • Kravspårning
 • Versionshantering av krav
 • Hantering av ändringsbegäran

Verktyg

 

 • Verktygstyper
 • Införande av verktyg
 • Utvärdering av verktyg

Bokning av kurs

Loading