Meny Stäng

Vi Bygger Framtiden

DocebIT förknippas med anpassad kunskap för personlig utveckling, nöjdhet, kvalité, effektivitet och flexibilitet. Företaget kombinerar tre viktiga och nödvändiga områden som pedagogik, branschkunskap och IT-kunnande.

De utbildningar som erbjuds skräddarsys av erfaren personal som har jobbat i utbildningsbranschen i många år. Kombinationen utav erfarenhet ifrån utbildnings- och IT-branschen är sällsynt. DocebITs utbildare är flerspråkiga och kan erbjuda sina utbildningar på fler språk än svenska. Företagets ambition är att höja kunskapen hos yrkesverksamma på företag, myndigheter och föreningar genom våra skräddarsydda utbildningar.

Förutom de traditionella utbildningsformerna erbjuds även avancerade utbildningsformer som t.ex. korridorstöd och kollaborativt online utbildningar. Vi har skräddarsydda utbildningsformer som täcker upp ditt behov inom många områden.