Meny Stäng

Kravledning i stora och komplexa projekt

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Många företag och organisationer implementerar nya IT-system som aldrig förr. Att planera kravarbetet för att sedan kunna utveckla ett IT-system kan kännas lätt. Många undersökningar visar att många av IT-systemen som man tar fram i ett stort eller komplex IT-projekt eller i förvaltning är icke användbart. Projekten har ofta en deadline att följa. Utvecklings- och testarbetet ska gå fort. Kravarbetet och planering är något man glömmer bort. 

Planerar du ditt arbete för krav för att skapa rätt förutsättningar för ett IT-system? Finns det någon strategi för den? Hur ser ditt företag till att samla kraven på ett enhetligt arbetssätt? Hur samverkar du mellan beställare kravanalytikern och andra berörda roller? Kravledning kan spela en stor roll och behövs i stora och komplexa IT-projekt men oftast glöms bort.  Denna kurs ger dig därför en möjlighet att använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete.

Innehåll under dagarna:

 • Genomgång av viktiga begrepp och roller
 • Överenskommelse mellan beställare och utförare
 • Genomgång av kravprocessen som innehåller planering och granskning, specificering, prioritering, strukturering av krav, kvalitetssäkring och förvaltning
 • Insamlingstekniker för att hålla workshops
 • Workshops övning
 • Modeller och metoder
 • Beskrivning av kravplan/kravstrategi
 • Praktiska övningar av kravdokumentation
 • Praktiska övningar i ReQtest

Utbildningens mål:

 • utvecklat dina kunskaper om hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning
 • utvecklat kunskaper om, och färdigheter i, kravhantering och kravledning
 • lärt dig analysera, tolka och beskriva krav, kravplan/kravstrategi
 • fått kännedom om verktyg som används för att underlätta det dagliga arbetet
 • fått kännedom om olika modeller och metoder som används för att leda kravarbetet
 • Lärt dig hur du ska leda och genomföra workshops
 • Fått kännedom om viktiga dokument som bör tas fram
Förkunskaper Grundläggande kunskaper i kravhantering.
Målgrupp Kursen riktar sig främst till personer som ska jobba eller jobbar med kravledning. Den är även anpassad för andra roller som på något sätt använder kravplan/kravstrategi eller kravspecifikationer i sitt arbete. Dessa personer kan exempelvis vara kravanalytiker, systemförvaltare, förvaltare, IT-specialister, testare och testledare.
Vad ingår i priset: Kurshäfte och material
Personlig handlingsplan – Maximera lärandet Lärstilstest Lärkarta®
Lunch, kaffe, fikabröd, godis, frukt
En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader
Max antal deltagare:  12
Antal dagar:   3
Datum: 2017-09-03
Plats: Örebro, Kvadrats gata 1 –  tredje våningen
Utbildare: Türkan Demirel, Murat Alp
Pris: 19500 +  moms per deltagare